• Rosenvængets Skole
Billedet på sidehoved

Begynderafdelingen

Begynderafdelingen er for elever i 5 – 10 års alderen. Vi har elever med mange forskellige udfordringer, som vi forsøger, at tilgodese i det daglige kommunikative miljø. Et miljø hvor udgangspunktet er de enkelte elevers mulighed for at udtrykke sig gennem dialog, samspil og anerkendelse.

Vi vægter det at være skolebegynder højt, hvor eleverne øver sig i, at gå i skolen og blive så selvhjulpen som det er muligt, i denne proces.

Personalets holdning er, at der er fælles ansvar for hele afdelingen. Det gælder både i forhold til planlægningen, det daglige arbejde og de enkelte elever. Udgangspunktet er helheden, som er Begynderafdelingen. Vi ønsker, at eleverne skal sige: ”Jeg går i Begynderafdelingen”.   

Dette år er der 15 elever i afdelingen, fordelt på to klasser. Da der kun er to nye skolebegynder i år, er de knyttet til en allerede eksisterende klasse. Eleverne undervises dels i klasser, i mindre grupper, individuelt og har musik - drama og idræt på tværs af klasserne. Pædagoger og lære arbejder i selvstyrende teams, ud fra en tanke om, at få SFO og Skole til, at fremstå på en sådan måde, at der skabes en helhed for eleverne.

I udgangspunktet funktionsopdeler vi ikke eleverne. Dette er et meget vigtigt princip for os, da det udtrykker vores grundholdning til det enkelte menneske, på det at have et handicap, på læring og undervisning. Vi mener, at læring bedst sker i samvær og samspil. Eleverne lærer af hinanden. Derfor skal alle børn opleve, at høre til en kammeratgruppe hvor alle deltager som de er og med det, de kan.
Vi mener, at alle elever har intentioner med deres adfærd og udtryk.